Arbeidsplasskartlegging i bedrift

Fysioterapeut Vigdis Bjørnøy er spesialisert innen HMS del I som handler mest om ergonomi. Hun har 9 års erfaring som bedriftsfysioterapuet i offentlig kontorfellesskap med ca. 300 ansatte. 

Ergonomi handler om å tilpasse miljøet til individet og ikke omvendt. Hovedmålet er forebygging av belastningslidelser i muskel-/skjelettsystemet, og dermed også forebygging av sykefravær. Ensidig arbeide er det mest skadelige for kroppen. 

Arbeidsplasskartlegging foregår i bedrift individuelt eller i grupper, eller på hjemmekontoret. Bjørnøy står på NAVs liste over godkjente arbeidsplass kartleggere og kan bestilles på individnivå via NAV.

I løpet av en arbeidsplasskartlegging vurderes blant annet arbeidsstilling, arbeidsmetode, plassering av utstyr, lysforhold og evt. støy. Rapport skrives etter endt kartlegging og gjennomgås med bedriften/arbeidsplassen/personen. Dersom enkelte tiltak må iverksettes, lages en prioritert liste over disse.

Oftest er det små justeringer som skal til for å få bedre ergonomiske arbeidsstillinger. Det finnes ingen god stilling over tid, bare variasjon.  

Et friskt og godt arbeidsmiljø gjelder ikke bare god ergonomi og tilpassede fysiske forhold. Det psykososiale miljøet er like viktig. Trivsel gir god helse og forebygger sykefravær.

Vigdis Bjørnøy kan holde workshops og/eller kurs innen ergonomi, fysiske øvelser og avspenning tilpasset arbeidslivet, kommunikasjon ( verbal og nonverbal), stressmestring og konflikthåndtering.   

Arbeidsplasskartlegging, workshops/kurs må forhåndsbestilles og pris vurderes etter antall timer og avtale. Ønskes jevnlig kontakt med fysioterapeuten på sin arbeidsplass/bedrift, tilbyr vi bedriftsavtale som også inneholder behandling hvis ønsket. 

Ta kontakt for mer informasjon, bestille arbeidsplasskartlegging og/eller workshop/kurs.