Andre tjenester


Kvinnehelse

Kvinners helse er viktig og har ikke tradisjon for å være høyt prioritert. Det er det på tide å forandre på! Heldigvis forskes det nå mer på helse og kvinner. Dette vil føre til økt fokus og vilje til å ta kvinnehelse på alvor. Forskjellige faser i livet kan gi forskjellige ubalanser/plager. Noen eksempler er menstruasjon, fertilitet/infertilitet, graviditet, barseltid og overgangsalder. Les mer om hva vi kan bidra med.

Avspenning

Er du av dem som sliter med å tenke deg eller meditere deg avslappet? Da kan progressiv avspenning ad modum Jacobson være noe for deg. Du guides gjennom trinnvis fysisk avspenning ved å spenne og slappe av muskelgrupper i hele kroppen, fra tå til hode. I tillegg kan terapeutisk avspenningsberøring virke godt. Avspenning kan kombineres i behandlingsopplegget dersom ønsket.

Opplæring
Opplæring innen nevromuskulær stimulering og bevissthet/kontroll av holdningspositur med aktivering av indre muskulatur/core/stabilitet(stabilitetsmusklene våre).

Arbeidsplasskartlegging/kurs
Fysioterapeut Vigdis Bjørnøy er spesialisert innen HMS del I som handler mest om ergonomi. Hun har 9 års erfaring som bedriftsfysioterapeut i offentlig kontorfellesskap med ca. 300 ansatte. 

Ergonomi handler om å tilpasse miljøet til individet og ikke omvendt. Hovedmålet er forebygging av belastningslidelser i muskel- /skjelettsystemet, og dermed også forebygging av sykefravær. Ensidig/repetitivt arbeide er ikke så godt for kroppen. 

Arbeidsplasskartlegging foregår i bedrift individuelt eller i grupper, eller på hjemmekontoret. Bjørnøy står på NAVs liste over godkjente arbeidsplass kartleggere og kan bestilles på individnivå via NAV.

I løpet av en arbeidsplasskartlegging vurderes blant annet arbeidsstilling, arbeidsmetode, plassering av utstyr, lysforhold og evt. støy. Rapport skrives etter endt kartlegging og gjennomgås med bedriften/arbeidsplassen/personen. Dersom enkelte tiltak/øvelser bør iverksettes, lages en prioritert liste over disse. Oftest er det små justeringer som skal til for å få bedre ergonomiske arbeidsstillinger. Det finnes ingen god stilling over tid, bare variasjon.  

Et friskt og godt arbeidsmiljø gjelder ikke bare god ergonomi og tilpassede fysiske forhold. Det psykososiale miljøet er like viktig. Trivsel gir god helse og forebygger sykefravær.

Vigdis Bjørnøy kan holde workshops og/eller kurs innen ergonomi, fysiske øvelser og avspenning tilpasset arbeidslivet, kommunikasjon ( verbal og nonverbal), stressmestring og konflikthåndtering.   

Arbeidsplasskartlegging, workshops/kurs må forhåndsbestilles og pris vurderes etter antall timer og avtale. Ønskes jevnlig kontakt med fysioterapeuten på din arbeidsplass/bedrift, tilbyr vi bedriftsavtale som også inneholder behandling hvis ønsket. 

Ta kontakt for mer informasjon, bestille arbeidsplasskartlegging og/eller workshop/kurs.