Andre tjenester


Cupping
Ved å lage vakum i glasskopper og plassere dem på kroppen der man har smerter/ubehag, kan immunforsvar, blodsirkulasjon og avspenning av stive muskler oppnås. Som regel følges blæremeridianen på ryggen. Man kan også masserer med koppene. Dette er en del av kinesisk medisinsk tilnærming og gjøres ofte som tilskudd til eller alternativ til akupunktur. 

Lysakupunktur
Dette er en smertefri lysbehandling via akupunkturpunkter. Egner seg godt for barn og de med nåleangst. Kan bidra til å styrke immunforsvaret, dempe smerter, få sår til å gro fortere, bedre lungefunksjon og hjelpe kroppen til å «kaste ut» infeksjoner.

Avspenning
Dette er en guidet avspenning som er veldig fysisk orientert gjennom spenning kontra avslapping av hver eneste kroppsdel. Denne progressive avspenningsmetoden ble utviklet på Tranehaven i København av Dr. Jacobsen.

Opplæring
Opplæring innen nevromuskulær stimulering og bevissthet/kontroll av holdningspositur med aktivering av indre muskulatur/core/stabilitet(stabilitetsmusklene våre).

Arbeidsplasskartlegging/kurs
Fysioterapeut Vigdis Bjørnøy er spesialisert innen HMS del I som handler mest om ergonomi. Hun har 9 års erfaring som bedriftsfysioterapeut i offentlig kontorfellesskap med ca. 300 ansatte. 

Ergonomi handler om å tilpasse miljøet til individet og ikke omvendt. Hovedmålet er forebygging av belastningslidelser i muskel- /skjelettsystemet, og dermed også forebygging av sykefravær. Ensidig/repetitivt arbeide er ikke så godt for kroppen. 

Arbeidsplasskartlegging foregår i bedrift individuelt eller i grupper, eller på hjemmekontoret. Bjørnøy står på NAVs liste over godkjente arbeidsplass kartleggere og kan bestilles på individnivå via NAV.

I løpet av en arbeidsplasskartlegging vurderes blant annet arbeidsstilling, arbeidsmetode, plassering av utstyr, lysforhold og evt. støy. Rapport skrives etter endt kartlegging og gjennomgås med bedriften/arbeidsplassen/personen. Dersom enkelte tiltak/øvelser bør iverksettes, lages en prioritert liste over disse. Oftest er det små justeringer som skal til for å få bedre ergonomiske arbeidsstillinger. Det finnes ingen god stilling over tid, bare variasjon.  

Et friskt og godt arbeidsmiljø gjelder ikke bare god ergonomi og tilpassede fysiske forhold. Det psykososiale miljøet er like viktig. Trivsel gir god helse og forebygger sykefravær.

Vigdis Bjørnøy kan holde workshops og/eller kurs innen ergonomi, fysiske øvelser og avspenning tilpasset arbeidslivet, kommunikasjon ( verbal og nonverbal), stressmestring og konflikthåndtering.   

Arbeidsplasskartlegging, workshops/kurs må forhåndsbestilles og pris vurderes etter antall timer og avtale. Ønskes jevnlig kontakt med fysioterapeuten på din arbeidsplass/bedrift, tilbyr vi bedriftsavtale som også inneholder behandling hvis ønsket. 

Ta kontakt for mer informasjon, bestille arbeidsplasskartlegging og/eller workshop/kurs.