Bivirkninger ved akupunktur og sikker akupunkturpraksis

Akupunktur er en potensielt farlig behandling som krever gode detaljkunnskaper i både anatomi og hygiene for at den skal praktiseres med liten risiko. Skader opptrer likevel svært sjelden sett i lys av det store antall pasienter som benytter metoden. Vurdert etter internasjonal faglitteratur er akupunktur en meget trygg behandling. Pneumothorax er den mest alvorlige komplikasjonen som er beskrevet flere ganger, men også den forekommer meget sjelden.

I Norge var det i 1994 et tragisk dødsfall som følge av akupunkturbehandling. Dødsfallet skyldtes hjertetamponade, etter at akupunkturnålen hadde gått gjennom en oval bendefekt i brystbenet og inn i hjertet. De vanligste komplikasjoner er små punktblødninger og små hematomer. Infeksjoner forårsaket av inokulasjon via nålen er en reell risiko ved akupunkturbehandling. Omfanget vil avhenge av steriliseringsprosedyrer, hygieniske forholdsregler og bruk av engangsnåler. Ut fra internasjonal faglitteratur er infeksjoner etter akupunktur et resultat av dårlige hygieniske prosedyrer. Norsk Forening for Klassisk Akupunktur har i 1985 sammen med Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) utarbeidet forskrifter for vasking, desinfeksjon og sterilisering av akupunktur-utstyr. Lignende forskrifter har WHO i sine Guidelines for safe acupuncture treatment. En grundig akupunkturutdannelse, med innsikt i hva som er farlige og sikre innstikk, og gode basalmedisinske kunnskaper vil være effektive tiltak for å unngå de fleste komplikasjoner etter akupunktur.


Kilde:
 Norsk akupunkturforening www.akupunktur.no