Diagnostisering før akupunkturbehandling

Diagnostisering gjøres gjennom en grundig utspørring vedrørende sykehistorie og livssituasjon. Din almenntilstand, tungens form, farge og belegg vurderes og pulsdiagnose tas på begge håndledd. Summen av all informasjon legges til grunn for valg av behandling (punkter og teknikk) og gir en viss prognostisk antagelse. Akutte tilstander går raskere å behandle enn mer langvarige, kroniske tilstander.

Forebygging gjøres gjennom blant annet styrking av immunforsvaret, som er viktig i forhold til tilstander som er årstidsrelatert og eller traumebasert ( allergier, værpåvirkede smertebilder, etter skader for å unngå nye tilfeller/komplikasjoner m.m.)