Fakta/ forskning

Akupunktur er en gammel behandlingsform, men som medisinsk vitenskapelig disiplin er den ung. Det er gjort mange feil i møtet mellom moderne medisinsk vitenskapelig forskningsmetodikk og klinisk akupunktur i vest de siste 20 – 30 årene. Skolemedisineres skepsis til akupunktur skyldes delvis at mange studier ikke kan tillegges vitenskapelig troverdighet på grunn av svakheter ved design og metode, og den skyldes delvis at kinesisk medisinsk filosofi er vanskelig å forstå og akseptere av skolemedisinere. Klassisk akupunktur står i sterk motsetning til den naturvitenskapelige tankegang.

Til tross for dette har National Institutes of Health (NIH) i november 1997 konkludert med at det fins nok vitenskapelig dokumentasjon både i grunnforskning og klinisk forskning til at akupunktur bør inkluderes i det amerikanske helsevesen.

Norges forskningsråd (NFR) har siden 1992 støttet flere akupunkturprosjekter. NIH har også støttet forskningsprosjekter både innen grunnforskning og klinisk forskning (NIH 1997). Det er også gjort mange studier når det gjelder fordeler og risiko ved bruk av akupunktur og NIH konkluderte i november 1997 med at risikoen ved bruk av akupunktur er ekstremt lav. Det fins allikevel bivirkninger som er registrert i sjeldne tilfeller, og pneumothorax er nevnt som den farligste bivirkning. (NIH 1997).

Kilde Heggeli