Akupunktur jobber gjennom kroppens egen ressurser og reparasjonsevner. Det tilføres ingen kunstige stoffer eller sprøytes noe inn i kroppen. Akupunktur demper stress og smerter, bedrer psykiske ubalanser og øker blodsirkulasjon og energi. Akupunktur er et godt supplement til vestlig medisin.

Akupunktur har lite bivirkninger. Selvsagt kan det skje skader ved innstikk, men så lenge akupunktøren er godt utdannet og kan sitt fag, er det veldig sjelden skader på pasienter. Gode hygienerutiner, kvailtetssikrede innstikk kombinert med god anatomikunnskap samt kunnskap om vestlig og kinesisk medisin gir trygg og sikker behandling.
Akupunktur utelukker ikke vestlig medisin.